Безопасността В Болниците

Болниците

Проучвания, свързани с вътреболнични инфекции, водят началото си от повече от 150 години. Игнас Семелвайс и Флоранс Найтингейл са допринесли за напредъка намикробиологични и профилактични дейности в болничните среди.Въпреки модернизирането на болниците и новите стерилни практики, болничните инфекции са сериозен проблем за обществеността.

Болничният въздух – предпоставка за зарази

 

Много проучвания показват, че био-аерозолите (микроорганизмите във въздуха) играят важна роля за заразяването с инфекции. Изчислено е, че те са отговорни за 10до 20% от случаите. Патогените могат да бъдатразпространявани по много начиничрез естествени или други вентилационни системи,водни източници, кожни клетки на пациентии медицински персонал, кашляне икихане. Проучванията показват също, че служители, които работят в хирургия, могат да отделят от 1500 до 50 000 бактерии наминута, а тези патогени може да останат във въздухаза дълъг период от време. Изследвания показват, че 80-90% от всички инфекции след хирургическа намеса са свързани с лошо качество на въздуха и че наличието на по-чист въздух води до по-нисък риск от инфекции.

 

По – добре да вземем предпазни мерки, отколкото да поправяме грешките.

Лечението на болничните инфекции е не само много скъпо, но и води до загубата на много човешки животи. Поради тази причина превенцията на болнични инфекции се явява най-добрата стратегия за борба, защото освен че е по-евтина, е и по-ефективна.

Годишният разход за хоспитализация и лечение в Англия е почти 1 билион англ. лири. Според доклад от 2000 г., Сметната палата е имала възможност да спести 150 000 000 ако са били взети превантивни мерки, свързани с болничната хигиена и контрол на инфекциите.

Някои важни патогени.

Staphylococcus

Staphylococcusaureuse най-често разпространената бактерия, причиняваща инфекции, особено след хирургическа намеса и представлява 11% от всички болнични инфекции в Англия.

Aspergillus

Aspergillus spp” е най-разпространената плесенна гъба в болничният въздушен поток.

Малкият размер на “conidius propagulus” й позволява да остане жизнеспособна във въздуха за дълг период от време, дори и на места с ниска влажност. Изследвания доказват, че 75% от инвазивните “Aspergillus” случаи завършват със смърт, най-вече поради трудно диагностициране. Ежедневният разход за лечение е изключително висок, над 701 англ. лири за пациент.

Споделете

facebook
pinterest
twitter