Презентация на Airfree в гр.Сандански, октомври 2014г.

Презентация на Airfree в гр.Сандански, октомври 2014г. | allergy.bg

Представяне на ВЪЗДУХОПРЕЧИСТВАТЕЛ Airfree

Презентация на Airfree в

„Специализирани болници за рехабилитация-Национален комплекс“ ЕАД в гр.Сандански

 

 

 

 

 

 

 


Споделете

facebook
pinterest
twitter