Общи Условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

 

Настоящите общи условия регулират отношенията между “Еванс” ЕООД, град Петрич 2850, ул.Места 18, БУЛ 101691130, МОЛ: Екатерина Димитрова и клиентите на електронния магазин https://allergy.bg. Използването на настоящият електронен магазин се извършва в съответствие с настоящите общи условия, като в този смисъл с използването на https://allergy.bg ПОЛЗВАТЕЛИТЕ приемат настоящите условия.

Вашите лични данни ще бъдат използвани от “Еванс” ЕООД за целта, за която са й предоставени и няма да бъдат разкривани на трети лица или обработвани допълнително по начин, несъвместим с тази цел, освен в предвидените в нормативен акт случаи. С приемане на настоящите общи условия давате съгласието си “Еванс” ЕООД да съхранява и обработва Вашите лични данни. Информацията, която изискваме от вас: e-mail адрес, телефон, данни за фактурата, плащането и доставката са ни необходими единствено за изпълнение на Вашата заявка. До нея има достъп само екипът на “Еванс” ЕООД. Според законите на РБългария, за да Ви издадем фактура са ни необходими Вашето ЕГН или Булстат-а на Вашата фирма.

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ (ЗЕТ) И

 ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ (ЗЗП)

 

Съгласно ЗЕТ и ЗЗП, ние от https://allergy.bg сме длъжни да Ви предоставим безпрепятствен, пряк и постоянен достъп до следната информация:

https://allergy.bg е собственост и се администрира от “Еванс” ЕООД, град Петрич 2850, ул.Места 18, БУЛ 101691130, МОЛ: Екатерина Димитрова.

Адресът ни е град Петрич 2850, ул.Места 18.

Данни за кореспонденция: GSM 0878 76 76 42, e-mail адрес: info@allergy.bg

Всички цени в сайта https://allergy.bg са обозначени по ясен и разбираем начин и са с включено ДДС. Доставката е безплатна за цялата страна до офис на Спиди.

Органа, осъществяващ контрол върху дейността на он-лайн магазин https://allergy.bg е Комисията за защита на потребителите.

Основната информация и характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт.

Ние не налагаме никаква допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация с нас.

 

ПРОМЯНА НА ЦЕНИ / ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТИ

 

Всички цени, посочени в сайта https://allergy.bg са с включено ДДС. Доставката е безплатна за цялата страна до офис на Спиди.

https://allergy.bg си запазва правото да променя цените в сайта без предварително да уведомява своите потребители, както и да коригира сгрешени технически и други параметри на стоките. Възможни са печатни грешки, разлики в цветовата визуализация на потребителската компютърна конфигурация, както и промяна на дизайна на продуктите. При разлика с актуалната и обявената цена, клиента ще бъде уведомен своевременно по телефона. Потребителите могат винаги да сигнализират на екипа на https://allergy.bg за допуснати грешки относно цени и характеристики на продукти, така че да бъдат предприети навременни действия за тяхното коригиране чрез софтуера, с който се управлява сайта.

При допуснати технически грешки в публикуването в сайта, https://allergy.bg си запазва правото да откаже изпълнението на поръчка/и и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите, платени от потребителя, ако има такива. Потребителят може да откаже своята поръчка, но ако това се случи след като поръчката е вече изпратена, клиентът дължи обезщетение в рамките на извършените транспортни разходи.

Всяка онлайн поръчка се потвърждава по телефона в рамките на 24 часа и се изпълнява след изрично заявяване на желание за покупка на конкретни стоки от страна на клиента.

Част от информацията, публикувана в този сайт е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента на поръчка. За повече информация за наличността на даден/и продукт/и може да се свържете с нас на посочените координати за връзка.

 

ОТКАЗ ОТ СТОКАТА

 

Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП, в 14-дневен срок, считано от датата на:

– сключване на договора – при договор за услуги;

– приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, или:

– когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приема последната стока;

– при доставка на стока, която се състои от множество партиди или части, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приема последната партида или част;

– при договори за редовна доставка на стоки, която се извършва през определен период от време, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приема първата стока;

В случай, че потребителят упражни правото си на отказ, „ЕВАНС“ ЕООД е задължено да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 14 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това „ЕВАНС“ ЕООД.

Потребителят се задължава да съхранява получените от „ЕВАНС“ ЕООД стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока, описан в предходните пунктове.

В случай, че потребителят желае да се възползва от предоставеното му право на отказ от договора, следва да използва следния формуляр:

 

Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП

(Ново – ДВ, бр.61 от 2014г., в сила от 25.07.2014г., …)

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящият формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

– До (името на търговеца, неговият географски адрес и когато е приложимо, номерът на факса му и електронният му адрес се попълват от търговеца):

– С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки … /описание на продукта/

– Поръчано на*/получено на*

– Име на потребителя

– Адрес на потребителя

– Подпис на потребителя (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Град, Дата

 

Закупена стока може да бъде върната само ако:

-не е с нарушена опаковка;

-не е с нарушен търговски вид.

 

Правото на отказ не се прилага в следните случаи:

 

– за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

– при които потребителят изрично е поискал от търговеца да го посети в дома му с цел извършване на неотложни дейности за ремонт или поддръжка; когато при такова посещение търговецът предоставя и други услуги в допълнение към тези, поискани от потребителя, или достави стоки, различни от резервните части, необходими за извършване на ремонта или на поддръжката, правото на отказ се прилага за тези допълнителни услуги или стоки;

В случай, че потребителят упражни правото си на отказ, след като е направил искане по чл.48, ал.3 или чл.49, ал.9 от Закона за защита на потребителите, е длъжен да плати на търговеца разходи по чл. 55, ал. 5 и 6 от ЗЗП, определени в разумни граници.

При получаване на пратката, трябва да проверите съдържанието на пакета за съответствия на стоката със заявката. При нарушения във външния вид на стоката, възникнали при транспорта, трябва да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка.

При възникване на спорове от различно естество, които не са регламентирани в гореописаните условия за ползване, се позоваваме на фирмената ни политика, Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите. Ще направим всичко необходимо, за да останете доволни от нашето обслужване и да ни посетите отново.

 

ВАЖНО!

ГАРАНЦИОННОТО ОБСЛУЖВАНЕ НЕ ВКЛЮЧВА И НЕ СЕ ОТНАСЯ ДО:

o   Продукт, който е използван, без да са спазени указанията от инструкцията за употреба.

o   Продукт, за който се установи, че е използван не по предназначение.

o   Подмяна на части, които подлежат на амортизация по време на нормална експлоатация.

o   Неспазени указания за сглобяване и монтаж.

o   Повърхностни наранявания по време на експлоатацията на продукта при пренасяне, транспорт и съхранение.

o   Повреда, възникнала вследствие на небрежна експлоатация, съхранение в неподходяща среда или употреба за цели, различни от  предназначението на продукта.

o   Отстраняване на дефекти, получени в резултат на въздействие на външни сили – природни бедствия, счупвания след удар с твърд предмет или катастрофа, промишлени изпарения, агресивни миещи препарати и др. подобни.

o   Продукт, който е ремонтиран в неоправомощени от производителя сервизи или от други лица.

o   Продукт, на който е извършена промяна или модификация на конструкцията.

o   Отстраняване на повреди, получени вследствие на монтирани части и аксесоари, различни от спецификацията на продукта при продажбата му.

o   Увреждане и нараняване на плоскостите и повреди в резултат на неспазени указания за монтаж.

 

За допълнителни въпроси можете да се свържете с нас на посочените в страницата        e-mail и телефон за връзка.

 

ДОСТАВКА

 

Всяка онлайн поръчка се потвърждава по телефона до 24 часа. Безплатна доставка за цялата страна до офисите на Спиди, чрез личен транспорт на „Еванс“ ЕООД или до адрес с избрана от клиента куриерска фирма. Срока за доставка е от 2 до 3 работни дни след потвърждаване на поръчката.

Дължимата сума се плаща на куриера в момента на получаване на стоката или чрез банков превод.

* Направени поръчки в събота и / или неделя, или по време на официални празници се потвърждават в първия работен ден, последващ почивните дни. При направена поръчка след 17:30 часа, тя ще остане за обработка за следващия работен ден.

 

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

 

Чрез наложен платеж (При доставка на стока/и плащате дължимата сума на куриера).

Чрез банков превод.

Цените в електронния магазин и в търговската мрежа могат да бъдат различни.

Поръчките се доставят безплатно до адрес или офис на куриерска фирма.

 

ГАРАНЦИЯ

 

„ЕВАНС“ ЕООД разполага с гаранционен сервиз на всички закупени от магазина продукти. При проблеми, моля свържете се с нас.

Извънгаранционни ремонти се извършват само с предварителното съгласие на клиента.

Ние отговаряме за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, съгласно Закона за защита на потребителите.

Стокова разписка и касова бележка се прилага към всяка пратка.

Горните права на купувача по договор за покупко-продажба на стоки от разстояние обвързват доставчика единствено в случай, че купувачът има качеството на „потребител“ съгласно разпоредбите на Закона за защита на потребителите.

 

Споделете

facebook
pinterest
twitter