Озон

Озон Непознати опасности

Непознати опасности

Озон е алотропна форма на кислорода, състоящ се от три атома ( O3 ), чиито характеристики са: нестабилен газ, диамагнитен, P.E.-112 ° С .

Този газ е син на цвят при стайна температура и има характерен мирис.Той е много силен окислител, който реагира по-бързо от кислорода.

Озонът е реактивен и е в състояние да окисли метали като желязо, олово и арсен. Той може да атакува протеина, да унищожава микроорганизмите и да възпрепятства растежа на растенията. Той се произвежда по естествен път в стратосферата чрез фотохимично действие на ултравиолетовите лъчи върху кислородни молекули.

Когато обаче се намира в тропосферата – най-ниският слой на атмосферата – озонът е отговорен за замърсяване на големите градски центрове. Този озон се произвежда в резултат на дим, генериран от двигатели с вътрешно горене и електрическите централи .

В действителност, емисиите от промишлеността и автомобилните газове излъчват гама от азотни оксиди (NOx) и летливи органични съединения ( ЛОС ), странични продукти от горенето на газ и въглища . Кислородни атоми, отделени от NOx и ЛОС, атакуват кислородните молекули и образуват озон чрез действието на слънчевата светлина.

Генератори на озон се продават като въздухопречистватели и умишлено произвеждат този газ като страничен продукт на този процес. Високите концентрации на озон реагират с органичния материал вътре и извън тялото. При вдишване озонът може да увреди белите дробове и да причини болка в гърдите, кашлица, задух, и дразнене в гърлото. Той дори може да доведе до хронични дихателни заболявания, да влоши заболявания като астма и бронхит и да направи хората по-податливи на инфекции на дихателните пътища.

Споделете

facebook
pinterest
twitter