Болници

Болници | allergy.bg

Вътреболнични инфекции

Задълбочени проучвания на Вътреболничните инфекции са започнали преди повече от 150 години от Игназ Семелвайз и Флоренс Найтингейл, допринасяйки значително за напредването на микробиологията и профилактичните мерки в здравните заведения. Въпреки подобренията на стерилните практики, вътреболничните инфекции все още се считат за обществен здравословен проблем.

Директното въздействие на инфекциите се проявява в процента на смъртност и разходите за хоспитализация и лечение. Няколко проучвания показват, че био-аерозолите (натрупвания на микроорганизми във въздуха) са ключови за появата на инфекции. Установено е, че био-аерозолите предизвикват до 20 процента от случаите.

Патогените могат да се разпръснат по много начини – чрез естественото движение на въздуха, чрез вентилационните системи, по водата, по кожните клетки на пациентите и персонала на болницата и чрез кашляне и кихане. Проучвания показват, че по време на операция персоналът отделя между 1,500 и 50,000 бактерии в минута и тези патогени могат да стоят във въздуха продължително време. Според  проучвания между 80% и 90% от инфекциите на хирургически рани са свързани с лошото качество на въздуха. Те доказват, че по-чистият въздух води до значително намаляване на риска от инфекции.

По-добре да бъдат взети предпазни мерки, отколкото да се стига до лечение.

Инфекциите в болниците водят не само до по-големи разходи, но и до голям брой смъртни случаи. Най-евтиният и безопасен начин за справяне с проблема е взимането на превантивни мерки. За сравнение – лечението на напреднала аспергиолоза струва колкото 160 уреда Aifree.

Някои опасни патогени:

Staphylococcus aureus е една от главните причинители на вътреболнични инфекции. Устойчивостта на бактериите към антибиотици е увеличаваща се тенденция в болниците. Проучване, проведено в Бразилия показва съпротивата на седем вида бактерии към обикновени антибиотици. Две от тези бактерии са  S. Аureus and P. Aeruginosa.

Aspergillus ssp изисква специална грижа, защото гъбите се разпространяват във всякакви среди, особено във въздуха. Заради малкия размер на спорите им, бактерията може да остане във въздуха за дълъг период от време, оставайки активна месеци наред, дори на места с ниска влажност.

Счита се, че около 75% от случаите на aspergillosis водят до смърт поради трудността на диагностициране и ниския процент на успешно лечение.

Споделете

facebook
pinterest
twitter