Представяне на Глобалния форум за стратигическо планиране на домакинските и битови уреди, Чикаго

Представяне на Глобалния форум за стратигическо планиране на домакинските и битови уреди, Чикаго | allergy.bg

Участие в Глобалният форум IHHS/Housewares обединява стратегическото планиране и полезна информация за улесняване на продажбите и развитието на бизнеса на световния пазар.


Споделете

facebook
pinterest
twitter