Вирусите

Вируси

Вирусите не се считат за живи организми, но те зависят от живи клетки, за да се размножават.

Структурата на вируса включва обвивка, която се състои от протеини и генетичен материал като ДНК или РНК. Всички тези компоненти са чувствителни към температура. Генетичните материали и протеините имат сложни структури за регулиране на функциите си. Промяна на тази структура може да доведе до загуба на функциите, известна като денатуриране. Денатурирането се осъществява чрез две основни средства: промяна в рН или промяна в температурата.

Някои примери за деактивиране на вирусите чрез топлина:

Многобройни проучвания са проведени за убиването на вируси чрез топлина. Например, вируса на ХИВ в кръвта умира, когато е изложен на температура 77° С в продължение на само 0,006 секунди. В друго проучване, “парвовирус“ и „фаг phiX174“ са напълно инактивирани при излагане на 103° С за 90 секунди. В случай на херпесни вируси, повишени температури инхибират освобождаването на протеини, които са нужни за инфекция.

Вирусите във въздуха са по-различни. Изследване на респираторния синцитиален вирус (основната причина за хрипове при деца под 2 годишна възраст) показва, че когато вирусът е изложен на 65° С за 45 минути, капацитетът му да причини инфекция намалява. Трансформират се структурни протеини, намалявайки дейността на веществата, отговорни за възпаление, свръхчувствителност и увреждане на дихателните пътища.

Вирусът ТОРС (причинителят на Тежък Остър Респираторен Синдром) е термочувствителен (топлочувствителен).
Всеки от горепосочените примери показва, че температурата за деактивиране на даден вирус е по-ниска от вътрешната температура от 200°C в керамичното ядро на AirFree®.

Споделете

facebook
pinterest
twitter